Mieli kalbininkai ir kalba besidomintys kolegos,

 

Žurnalo redakcija sveikina visus "Taikomosios kalbotyros" žurnalo skaitytojus ir pristato naujai įdiegtą Atvirą Žurnalo Sistemą (angl. Open Journal Systems). Tai elektroninių mokslo žurnalų leidybos sistema, leidžianti interaktyviai organizuoti ir valdyti visus mokslo e. žurnalų publikavimo etapus: straipsnių pateikimą, redagavimą, recenzavimą, publikavimą, indeksavimą.

 

Jei domitės taikomąja kalbotyra, ar kalbų testavimu, sociolingvistika, psicholingvistika ir kitais šios nepaprastai įdomios lingvistikos šakos pošakiais ir tematika, šis žurnalas skirtas jums. Taikomoji kalbotyra, kaip nesunku atspėti iš pavadinimo, yra elektroninis žurnalas, kuriame publikuojami teoriniai ir empiriniais duomenimis grįsti taikomosios kalbotyros straipsniai. Taip pat tikimės sudominti tuos, kurie skaito ir rašo taikomosios kalbotyros knygų ir straipsnių recenzijas, akademinius esė bei mokslinių knygų apžvalgas. Publikacijos neapsiriboja viena kalba. Kviečiami skaitantys ir rašantys lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Pateikiamus darbus anonimiškai recenzuoja mažiausiai du recenzentai.

 

Žurnalo steigėja – Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LITAKA).

 

Žurnalas referuojamas CEEOL ir ERIH PLUS duomenų bazėse.

 

Informacija autoriams apie straipsnių pateikimą vasaros metu

 

Vasaros metu straipsniai nėra recenzuojami, todėl autorių prašome straipsnius pateikti nuo kiekvienų metų rugsėjo mėn. 1 d. iki birželio mėn. 30 d.

Nr. 13 (2019): Specialusis numeris: Laima Nevinskaitė, Giedrius Tamaševičius „Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010: Mokslo studija“

Specialiojo numerio redaktorė Loreta Vaicekauskienė

Publikuota: 2020-01-31

Peržiūrėti visus numerius