Taikomoji kalbotyra

Mieli kalbininkai ir kalba besidomintys kolegos,

Žurnalo redakcija sveikina visus "Taikomosios kalbotyros" žurnalo skaitytojus ir pristato naujai įdiegtą Atvirą Žurnalo Sistemą (angl. Open Journal Systems). Tai elektroninių mokslo žurnalų leidybos sistema, leidžianti interaktyviai organizuoti ir valdyti visus mokslo e. žurnalų publikavimo etapus: straipsnių pateikimą, redagavimą, recenzavimą, publikavimą, indeksavimą.

Jei domitės taikomąja kalbotyra, ar kalbų testavimu, sociolingvistika, psicholingvistika ir kitais šios nepaprastai įdomios lingvistikos šakos pošakiais ir tematika, šis žurnalas skirtas jums. Taikomoji kalbotyra, kaip nesunku atspėti iš pavadinimo, yra elektroninis žurnalas, kuriame publikuojami teoriniai ir empiriniais duomenimis grįsti taikomosios kalbotyros straipsniai. Taip pat tikimės sudominti tuos, kurie skaito ir rašo taikomosios kalbotyros knygų ir straipsnių recenzijas, akademinius esė bei mokslinių knygų apžvalgas. Publikacijos neapsiriboja viena kalba. Kviečiami skaitantys ir rašantys lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Pateikiamus darbus anonimiškai recenzuoja mažiausiai du recenzentai.

Žurnalo steigėja – Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LITAKA).

Žurnalas referuojamas CEEOL ir ERIH PLUS duomenų bazėse.

Informacija apie svetainės atnaujinimo darbus

Šiuo metu žurnalo svetainė atnaujinama, todėl galimi prieigos sutrikimai. Darbų pabaiga numatoma 2017 metų gruodžio pradžioje. Iškilus klausimams ar nesklandumams, prašome kreiptis į žurnalo administraciją elektroniniu paštu.

Nr. 9 (2017)

Turinys

Straipsniai

Justina Bružaitė-Liseckienė
PDF
Ingrida Balčiūnienė, Eglė Krivickaitė
PDF
Eglė Krivickaitė
PDF
Dalia Pinkevičienė
PDF
Loreta Vilkienė
PDF


Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius, Lietuva
Žurnalo "Taikomoji kalbotyra" redakcija
litstud [eta] flf.vu.lt