Krivickaitė, E. 2017 Geg 19. Vaikų taikomos žodžių tarimo paprastinimo strategijos. Eksperimentinis tyrimas. Taikomoji kalbotyra. [Interaktyvus] :9