Krivickaitė, Eglė. " Vaikų taikomos žodžių tarimo paprastinimo strategijos. Eksperimentinis tyrimas" Taikomoji kalbotyra [Interaktyvus], Numeris 9 (19 gegužės 2017)