Munteanu, E. (2018). Pralaužti užtvaras: užsienio kalbos mokymas(is) pasitelkiant teatrą. Taikomoji Kalbotyra, (11), 41-58. ##plugins.citationFormats.apa.retrieved##