Munteanu, Emilia. " Pralaužti užtvaras: užsienio kalbos mokymas(is) pasitelkiant teatrą." Taikomoji kalbotyra [Interaktyvus],.11 (2018): 41-58. Internetas. 20 Lie. 2019