Munteanu, Emilia. " Pralaužti užtvaras: užsienio kalbos mokymas(is) pasitelkiant teatrą" Taikomoji kalbotyra [Interaktyvus], Numeris 11 (8 rugpjūčio 2018)