Ruzaitė, J. (2018). Netiksli kalba rašytiniuose ir sakytiniuose tekstuose: kiekinių žymiklių analizė. Taikomoji Kalbotyra, (10), 45-67. ##plugins.citationFormats.apa.retrieved##