Ruzaitė, J. 2018 Rgs 12. Netiksli kalba rašytiniuose ir sakytiniuose tekstuose: kiekinių žymiklių analizė. Taikomoji kalbotyra. [Interaktyvus] :10