Ruzaitė, Jūratė. " Netiksli kalba rašytiniuose ir sakytiniuose tekstuose: kiekinių žymiklių analizė" Taikomoji kalbotyra [Interaktyvus], Numeris 10 (12 rugsėjo 2018)