Nevinskaitė, L., & Tamaševičius, G. 2020 Sau 31. Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010. Taikomoji kalbotyra. [Interaktyvus] :13