Nevinskaitė, Laima, AND Tamaševičius, Giedrius. " Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010" Taikomoji kalbotyra [Interaktyvus], Numeris 13 (31 sausio 2020)