Ramonaitė, Jogilė. " Kaip tirti antrosios kalbos įsisavinimą: skerspjūvio metodas" Taikomoji kalbotyra [Interaktyvus], Numeris 7 (7 lapkričio 2015)