Kalbų vartojimas Pabradėje (skelbimų duomenys)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Joana Gruodytė

Santrauka

Straipsnyje pristatomas kiekybinis Pabradės skelbimų tyrimas. Juo tęsiami 2008 m. pradėti Pabradės kalbinio kraštovaizdžio tyrimai. Fotografuojant įvairius užrašus šios vietovės viešosiose erdvėse, stebima, kokios kalbos (rašytine forma) vartojamos mažame (5542 gyventojų) daugiataučiame mieste. Pabradėje gyvena daugiau nei penkių tautybių žmonės, didžiausia etninė grupė – lenkai (42,5 %).2015 m. tris kartus (sausį, gegužę ir gruodį) fotografuoti 5 miesto skelbimo lentų ir kitų vietų skelbimai. Fotografuoti visi tuo metu buvę skelbimai, vėliau analizei atrinkta 400 skirtingų skelbimų. Medžiaga rūšiuota pagal atlikimo būdą (rašyta ranka, spausdinta, mišru – ir spausdinta, ir rašyta ranka), kalbas, kalbų skaičių skelbime, kalbų eilės tvarką (jei skelbimas ne viena kalba). Žiūrėta, ar kuri nors iš vartojamų kalbų vyrauja, kaip tai reiškiama.

Vienkalbiai skelbimai mieste rašomi lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis, esama dvikalbių ir trikalbių skelbimų. Skaičiuojant mieste gyvenančių etninių grupių kalbomis parašytus skelbimus nustatyta, kad daugiausia skelbimų, parašytų lietuvių kalba, mažiausiai – lenkų. Vertinant kalbų svarbos ženklus dvikalbiuose ir trikalbiuose skelbimuose, taip pat pastebėtas lietuvių (valstybinės) kalbos išskirtinumas: lietuvių kalba dažniau yra pirmoji skelbimo kalba, ji vartojama visuose dvikalbiuose ir trikalbiuose skelbimuose.

2008 m. ir 2015 m. fotografuotų užrašų (tiltų užrašai ir skelbimai) tyrimų rezultatai miesto etninių kalbų vartojimo aspektu pasiskirsto labai panašiai: vyrauja užrašai lietuvių kalba, mažiausiai užrašų lenkų kalba, panašus užrašų rusų kalba santykis (10,7 % ir 15,5 %). Skiriasi tik užrašų anglų kalba skaičius: ant tiltų angliškų užrašų daugiau nei miesto skelbimuose. Suprantama, kad taip yra dėl skirtingo rašančiųjų amžiaus, potencialių užrašų skaitytojų ir užrašų rašymo tikslų.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Raktiniai žodžiai
kalbinis kraštovaizdis; Pabradės skelbimai; vienakalbis skelbimas; daugiakalbis skelbimas; kalbų pasirinkimas; dominuojanti kalba
Sekcija
Straipsniai