Kognityvinis požiūris į žodžių darybą

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Lina Inčiuraitė

Santrauka

Lietuvių kalbos žodžių darybos tyrimuose vyrauja struktūrinis požiūris, o kognityvinės įžvalgos yra retos. Šio darbo objektu pasirinktas kognityvinės gramatikos požiūris į žodžių darybą. Straipsnyje supažindinama su žodžių darybos tyrimuose vartojamomis kognityvinės semantikos sąvokomis ir jų taikymu morfologinei žodžių darybos analizei. Kognityvinis žodžių darybos tyrimas yra vienas iš būdų, padedančių aprašyti žodžių darybos sistemą. Morfologinė išraiška yra žodžių darybos rezultatas. Morfologinės išraiškos yra susijusios savo reikšme ir forma bei atspindi kalbos vartotojo mintyse egzistuojančius konceptus. Jos taip pat sudaro sudėtines kategorijas, kurios yra struktūruojamos remiantis prototipu ir periferija. Morfologinėms išraiškoms būdingas visiškas ir dalinis kompozicionalumo tipas. Visiškas kompozicionalumas dūryboje yra endocentriškas, o dalinis kompozicionalumas – egzocentriškas. Konvencionalumas yra lingvistinių vienetų bruožas, atspindintis jų dažną vartojimą. Daugelis šių vienetų susiję schemos ir instanciacijų ryšiais. Schema − bendras modelis, sudarytas iš instanciacijų, o instanciacijos – tam tikri vienetai, atsirandantys detalizuojant schemas.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Raktiniai žodžiai
konceptas; morfologinės išraiškos; prototipas; periferija; domenas; schema; instanciacijos
Sekcija
Straipsniai