Retrospektyvus Lietuvos sakytinės žiniasklaidos tekstynas: rengimo metodologija ir patirtis

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Laima Nevinskaitė

Santrauka

Straipsnio tikslas – pristatyti akademinei bendruomenei projekte „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ parengtą apie 60 val. sakytinės žiniasklaidos kalbos tekstyną, aptarti metodologinius jo kūrimo principus ir problemas, pasidalinti praktine tekstų paieškos ir atrankos patirtimi. Straipsnyje pateikiama metodologinė tekstynų kūrimo principų apžvalga, daugiausia dėmesio skiriant reprezentatyvumo ir balanso kriterijams ir jų įgyvendinimo problematikai. Pristatoma teorinė tekstyno sandaros schema, besiremianti laiko (skirstymu į laikotarpius pagal sakytinės žiniasklaidos raidos etapus) ir žanro (išskirtos trys žanrinės grupės) kriterijais. Aptariami praktiniai ir metodologiniai šios schemos įgyvendinimo sunkumai, kuriuos lėmė ribotas medžiagos prieinamumas, medžiagos balansas tarp laikotarpių, žanrų palyginamumas tarp skirtingų laikotarpių, nevienoda žanrų įvairovė skirtingais laikotarpiais ir žanrų tęstinumas. Straipsnio pabaigoje pristatoma faktinė tekstyno sandara, apimtis ir techniniai jo požymiai.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Raktiniai žodžiai
tekstynas; viešoji kalba; sakytinė žiniasklaida; sakytinės žiniasklaidos žanrai; tekstyno sudarymas
Sekcija
Straipsniai