Naujųjų skolinių kaitybinio ir darybinio adaptavimo modelių produktyvumas

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Loreta Vaicekauskienė Ineta Dabašinskienė Laura Kamandulytė-Merfeldienė

Santrauka

Remiantis natūraliosios morfologijos teorija straipsnyje analizuojama, kaip į lietuvių kalbą su lietuviškomis priesagomis ir galūnėmis integruojami naujieji skolinti daiktavardžiai ir būdvardžiai ir kokie produktyvumo modeliai būdingi šiam procesui. Pagrindinis tyrimo duomenų šaltinis – rašytinė paskutinių poros dešimtmečių vartosena; kiek įmanoma, lyginama su dabartine sakytine kalba. Tyrimas parodo naujųjų skolinių išryškintas produktyviąsias lietuvių kalbos morfologijos taisykles. Taip pat atkreipiamas dėmesys į naujųjų skolinių afiksų kategorizavimo į darybinius ar kaitybinius problemą.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Raktiniai žodžiai
naujieji skoliniai; natūralioji morfologija; kaityba; daryba; produktyvumas
Sekcija
Straipsniai