Daugiakalbė reklama lietuviškuose žurnaluose 1993–2013 metais

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Laima Nevinskaitė

Santrauka

Straipsnyje pristatomas kiekybinis daugiakalbės reklamos Lietuvos žurnaluose 1993–2013 metais tyrimas. Daugiakalbe reklama laikoma tokia reklama, kurioje kartu su lietuvišku reklamos tekstu yra panaudojami atskiri, į lietuvišką tekstą neintegruoti nelietuviški reklamos teksto elementai. Į analizę taip pat įtraukta vienakalbė nelietuviška reklama, nes ji rodo reklamos domeno daugiakalbiškumą. Atliekant tyrimą, išanalizuota reklama keturiuose skirtingo pobūdžio žurnaluose (Veidas, Laima, TV antena, Verslo klasė) ketveriais skirtingais analizuojamo laikotarpio metais (1993/1994, 1998, 2003 ir 2013; išskyrus du iš atrinktų žurnalų, kurie pradėti leisti vėliau nei 1993 m.). Iš viso išanalizuoti 1995 reklaminiai pranešimai. Lietuviška ir nelietuviška reklama analizuojama pagal tokius papildomus bruožus: įmonės/gamintojo kilmės šalis, prekės kategorija, nelietuviški struktūriniai reklamos elementai, reklamos dydis, nelietuviškų elementų kalba. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama kiekybinei surinktų duomenų analizei, ją iliustruojant konkrečiais pavyzdžiais. Prieinama pagrindinė išvada, kad iš analizuotos imties matyti Lietuvos žurnalų reklamos daugiakalbiškumo didėjimo tendencija.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Raktiniai žodžiai
reklama žurnaluose; daugiakalbė reklama; vienakalbė reklama; simbolinė kalbos funkcija; anglų kalba
Sekcija
Straipsniai