Kam reklamai skoliniai? Leksikos skoliniai reklamos tekstuose

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Laima Nevinskaitė

Santrauka

Straipsnio tikslas – išnagrinėti naujųjų leksikos skolinių naudojimo priežastis tekstinėje reklamoje, atsižvelgiant į reklamos kaip diskurso rūšies ypatumus. Empirinę analizės medžiagą sudaro Naujųjų skolinių duomenų bazėje sukaupti reklamų su naujaisiais skoliniais pavyzdžiai. Straipsnyje, remiantis ankstesniais tyrimais, apžvelgiamos galimos skolinimosi priežastys, užsienio kalbų naudojimo reklamoje tikslai, kai kurie masinę komunikaciją ir reklamą aiškinantys teoriniai modeliai, kuriais remiantis keliamos prielaidos apie skolinių funkcijas reklamoje. Empirinėje straipsnio dalyje pagal teorinėje dalyje pateiktą skolinimosi priežasčių klasifikaciją ir įvardintus reklamos ypatumus kokybinės analizės principais nagrinėjamos skolinių reklamoje grupės ir jų naudojimo reklamoje atvejai, aptariami skolinių reklamoje rašybos ypatumai.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Raktiniai žodžiai
naujieji skoliniai; skolinimosi priežastys; reklama; reklamos kalba; kalbų kontaktas; anglų kalba
Sekcija
Straipsniai