Pratarmė

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Loreta Vaicekauskienė

Santrauka

Šiame teminiame „Taikomosios kalbotyros“ žurnalo 2013-2014 (3) numeryje publikuojami naujausi vieno lietuvių kalbos skolintos leksikos sluoksnio – vadinamųjų naujųjų skolinių – tyrimai iš kelių disciplinų perspektyvos – sociolingvistikos, morfologijos, leksikografijos ir terminologijos. Naujaisiais skoliniais laikomi maždaug nuo Nepriklausomybės pradžios į lietuvių kalbą atėję įvairių kalbų kilmės žodžiai ar jų kamienų vediniai su lietuviškomis morfemomis, formaliai žiūrint, tie, kurie iki tol nebuvo įtraukti į tarptautinių žodžių žodynus, pirmiausia, į paskutinį sovietmečiu išleistą „Tarptautinių žodžių žodyną“ (1985). Beveik visų straipsnių pagrindinis empirinis pagrindas – tęstinė Lietuvių kalbos instituto Naujųjų skolinių duomenų bazė (toliau – NSDB) – specialiai suprogramuotas įrankis, teikiantis duomenų apie įvairiuose lietuvių kalbos rašytiniuose šaltiniuose paskutinius keliolika metų vartotus naujuosius skolinius.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Sekcija
Straipsniai