Netikrų žodžių kartojimo testas: lietuvių vienakalbių ir dvikalbių vaikų kalbos tyrimas

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Eglė Krivickaitė

Santrauka

Šiame straipsnyje glaustai pristatoma netikrų žodžių kartojimo metodika, neseniai pradėta taikyti lietuvių vaikų kalbos raidos diagnostikai, ir apžvelgiami Netikrų žodžių kartojimo testo žvalgomojo tyrimo, atlikto testuojant vienakalbius ir dvikalbius lietuvių vaikus, rezultatai. Tyrime dalyvavo trys amžiaus grupės: 1) ikimokyklinio amžiaus (4–5 m.) vaikai; 2) priešmokyklinio amžiaus (5–7 m.) vaikai; 3) pradinio mokyklinio amžiaus (7–9 m.) vaikai. Tyrimui atrinkta po 25 vienakalbius ir dvikalbius (K1 – lietuvių k., K2 – anglų k.) vaikus. Tiriamoji medžiaga rinkta Kauno darželiuose ir mokyklose bei Londono lituanistinėje mokykloje (dvikalbiai vaikai atliko testą tik pirmąją – lietuvių – kalba). Tyrimu siekta nustatyti minėtųjų amžiaus grupių vienakalbių ir dvikalbių vaikų gebėjimą atlikti Netikrų žodžių kartojimo testą. Gauti rezultatai lyginami kalbiniais (kartojamųjų žodžių ilgio ir struktūros) bei psichosocialiniais (tiriamųjų amžiaus ir lyties) aspektais.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Raktiniai žodžiai
psicholingvistika; dvikalbystė; kalbos įsisavinimas; aplinkos kalba; netikrų žodžių kartojimo testas; fonologija; skiemens struktūra
Sekcija
Straipsniai