Apie pažymimuosius pasakymus sakytinėje lietuvių kalboje

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Laura Kamandulytė-Merfeldienė Ingrida Balčiūnienė

Santrauka

Remiantis "Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno" analize, straipsnyje aptariamas pažymimųjų pasakymų dažnumas ir dažniausi struktūriniai tipai. Tyrimas atskleidė, kad pažymimųjų pasakymų vartojimas labiausiai priklauso nuo komunikacijos oficialumo / privatumo: viešojoje kalboje pažymimieji pasakymai vartojami dažniau nei spontaninėje šnekamojoje kalboje. Atliktas tyrimas parodė, kad ir spontaninėje šnekamojoje, ir viešojoje kalboje vyrauja nežymėtoji šalutinio dėmens vieta iškart po pagrindinio dėmens antecedento − daiktavardžio arba įvardžio, tačiau spontaninėje kalboje dažnesni atvejai, kai tarp šalutinio dėmens ir antecedento yra įsiterpusių kitų žodžių. Be to, spontaninėje kalboje pasitaiko teoriniuose darbuose neaprašytų atvejų, kai šalutinis pažymimojo pasakymo dėmuo pasakomas prieš antecedentą. Atliktas tyrimas atskleidė, kad viešojoje kalboje šalutiniai dėmenys prie pagrindinių dėmenų dažniausiai jungiami santykiniais įvardžiais "kuris", "kuri", o spontaninėje šnekamojoje kalboje − jungiamuoju žodžiu "kur".

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Raktiniai žodžiai
sudėtiniai prijungiamieji sakiniai; šalutiniai pažyminio sakiniai; pažymimieji sakiniai; pasakymas; sakytinė kalba; tekstynas; sintaksė
Sekcija
Straipsniai