Alkoholio prevencijai skirtų socialinių reklamų vaizdatekstis. Įtikinimo būdai

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rūta Angelė Vilkelytė

Santrauka

Straipsnyje tiriamos alkoholio prevencijai skirtos socialinės reklamos. Teorinėje darbo dalyje aprašoma socialinės reklamos samprata, jos vieta masinės komunikacijos kontekste ir aptariama vizualinės komunikacijos, kurios didelė dalis yra visų rūšių reklamos, svarba. Darbe daroma prielaida, kad socialinės reklamos veikia adresatą tiek kalbinėmis, tiek vaizdinėmis priemonėmis. Dėl šios priežasties tiriamas ir kalbinis, ir nekalbinis reklamos tekstai bei jų sąveika. Straipsnio tikslas – nustatyti, kokios poveikio priemonės dominuoja ir yra veiksmingiausios alkoholio prevencijai skirtose socialinėse reklamose. Šiam tikslui pasiekti derinami semiotinis analizės metodas ir kokybinis tikslinių adresatų interviu. Semiotiniu analizės metodu siekiama nustatyti socialinėse reklamose pasirenkamas vaizdines ir žodines poveikio priemones, kokybiniu interviu – įvertinti jų paveikumą. Darbe analizuojama 12 alkoholio prevencijai skirtų reklamų. Kokybinio interviu metu apklausta 13 skirtingo amžiaus ir išsilavinimo respondentų.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Raktiniai žodžiai
lingvistinė pragmatika; socialinė reklama; tarpasmeninė funkcija; adresatai; vaizdažodinis tekstas; solidarumas; galios demonstravimas
Sekcija
Straipsniai