Kliukienė, Regina

  • Nr. 5 (2014) - Straipsniai
    Kalbėjimas su tėvais tarmiškai ir gyventojų požiūris į tarmes Žemaitijos miestuose (kiekybinė analizė)
    Santrauka  PDF