Schoroškaitė, Vilija

  • Nr. 12 (2019) - Straipsniai
    Gal galime sakyti vienas kitam TU? Visuomenės neformalėjimo atspindžiai Danijos ir Lietuvos televizijų serialuose nuo 7 dešimtmečio iki šių dienų
    Santrauka  PDF