Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Nr. 6 (2014): Teminis numeris „Kalba Vilnius“. Streetwise, Active and Cool: How Do Vilnius Adolescents Perceive Their Peers’ Linguistic Identity? Santrauka   PDF (English)
Aurelija Čekuolytė
 
Nr. 7 (2015) 20 years of Scandinavian studies at Vilnius University − feast, play and puzzles Santrauka   PDF (English)
Ērika Sausverde
 
Nr. 8 (2016): Taikomoji kalbotyra Alkoholio prevencijai skirtų socialinių reklamų vaizdatekstis. Įtikinimo būdai Santrauka   PDF
Rūta Angelė Vilkelytė
 
Nr. 9 (2017) Ankstyvoji dvynių kalbos raida: specializuoto tekstyno kūrimas ir duomenų analizė Santrauka   PDF
Ingrida Balčiūnienė, Eglė Krivickaitė
 
Nr. 2 (2013) Antraščių-faktinių teiginių poveikio priemonės interneto portale Delfi.lt Santrauka   PDF
Diana Liepinytė-Kytrienė
 
Nr. 2 (2013) Antrosios kalbos įsisavinimas natūralioje aplinkoje: įvaikinimo Italijoje atvejis Santrauka   PDF
Jogilė Teresa Ramonaitė
 
Nr. 8 (2016): Taikomoji kalbotyra Apie pažymimuosius pasakymus sakytinėje lietuvių kalboje Santrauka   PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldienė, Ingrida Balčiūnienė
 
Nr. 6 (2014): Teminis numeris „Kalba Vilnius“. Įvadas. Vilniaus kalba: naujas tyrimų etapas Santrauka   PDF
Loreta Vaicekauskienė
 
Nr. 5 (2014) Žanro apibrėžties klausimu Santrauka   PDF
Danguolė Kalinauskaitė
 
Nr. 8 (2016): Taikomoji kalbotyra „O kodėl Jūs mane pertraukinėjate?“ Persidengimų bei pertraukimų kaita pokalbių laidose 1960–2011 metais Santrauka   PDF
Laima Nevinskaitė
 
Nr. 8 (2016): Taikomoji kalbotyra „Radijuj ir televizijoj gal net vilnietiškai jie kalba“. Sakytinės žiniasklaidos ir Vilniaus kalbos nekirčiuotų kintamųjų /i:/, /u:/, /e:/, /o:/, /æ:/ ir /a:/ akustinė analizė Santrauka   PDF
Ramunė Čičirkaitė
 
Nr. 3 (2014): Teminis numeris „Naujųjų lietuvių kalbos skolinių tyrimai“ „Skolos bijosi – turtų nepadarysi“. Leksikos skolinimosi poreikiai ir polinkiai 1991–2013 m. rašytiniuose tekstuose Santrauka   PDF
Loreta Vaicekauskienė
 
Nr. 6 (2014): Teminis numeris „Kalba Vilnius“. “He blet nachui was in a shop”: Swearing Practices and Attitudes to Swearing among Vilnius Adolescents Santrauka   PDF (English)
Aurelija Čekuolytė
 
Nr. 1 (2012) Balsių ilginimas kaip sociolingvistinė vilniečių tarties ypatybė Santrauka   PDF
Ramunė Čičirkaitė, Loreta Vaicekauskienė
 
Nr. 6 (2014): Teminis numeris „Kalba Vilnius“. Būdingųjų vilniečių tarties bruožų beieškant: 25–35 metų vilniečių balsių trumpinimo polinkiai Santrauka   PDF
Daiva Aliūkaitė
 
Nr. 8 (2016): Taikomoji kalbotyra Berlynas ir neblėstanti meilė metaforoms ir futbolui, arba Kas naujo metaforų tyrimuose Santrauka   PDF
Inesa Šeškauskienė
 
Nr. 6 (2014): Teminis numeris „Kalba Vilnius“. Corpus Analysis of Russian and English Resources in Vilnius Adolescents’ Speech Santrauka   PDF (English)
Inga Vyšniauskienė
 
Nr. 3 (2014): Teminis numeris „Naujųjų lietuvių kalbos skolinių tyrimai“ Daugiakalbė reklama lietuviškuose žurnaluose 1993–2013 metais Santrauka   PDF
Laima Nevinskaitė
 
Nr. 7 (2015) Dėl vietos prieveiksmių bura-, ora- ir şura- vartosenos turkų kalboje Santrauka   PDF
Beata Butkevičiūtė
 
Nr. 1 (2012) Developing cultural awareness through reading literary texts Santrauka   PDF (English)
Emilia Wąsikiewicz-Firlej
 
Nr. 6 (2014): Teminis numeris „Kalba Vilnius“. Didmiestis ir sostinė "geriausios lietuvių kalbos" percepcijose Santrauka   PDF
Loreta Vaicekauskienė
 
Nr. 4 (2014): Specialusis numeris „Kalbos ir žmonės: laikas, erdvė, tapatybė“ Dovanota vertybė ar įsiūlytas paveldas? Lietuvos rusakalbių nuostatos gimtosios kalbos atžvilgiu Santrauka   PDF
Ala Lichačiova, Svetlana Markova
 
Nr. 7 (2015) Dvikalbių vaikų rišliojo pasakojimo produktyvumas ir leksinė įvairovė Santrauka   PDF
Agnė Blažienė
 
Nr. 9 (2017) Emigrantų K1 kitoniškumo suvokimas: sociolingvistinių veiksnių įtaka Santrauka   PDF
Loreta Vilkienė
 
Nr. 8 (2016): Taikomoji kalbotyra Erdvės prielinksnių semantinių tyrimų apžvalga Santrauka   PDF
Ieva Stasiūnaitė
 
1 - 25, viso 71 1 2 3 > >> 


Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius, Lietuva
Žurnalo "Taikomoji kalbotyra" redakcija
litstud [eta] flf.vu.lt